PRIVACYERKLARING

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens via http://www.outdoorchef.com/nl worden verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt en beschermd.

Algemeen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Outdoorchef Benelux B.V., gevestigd te Databankweg 26, NL-3821 AL Amersfoort en de door (of namens) haar beheerde websites.

Deze privacyverklaring geldt ook voor Outdoorchef-content, zoals aanbiedingen en advertenties van Outdoorchef voor producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

Toestemming

Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in dat Outdoorchef uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de Outdoorchef website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Outdoorchef.

Outdoorchef zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zal Outdoorchef expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

Kinderen

Deze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een Outdoorchef-website alleen is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zal toestemming van een ouder of voogd worden verzocht voordat persoonsgegevens worden verzameld, wanneer Outdoorchef zulks nodig acht of indien dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt van land tot land).

NB: Als je jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.

Indien Outdoorchef vaststelt dat via deze website informatie verzameld is van minderjarigen, zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, zal Outdoorchef de desbetreffende informatie zo snel mogelijk verwijderen.

De toegang tot bepaalde delen van de Outdoorchef-site(s) en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Outdoorchef kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles en om dergelijke regels uit te voeren.

Welke informatie

In deze Privacyverklaring wordt bedoeld met “uw persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres, koopgedrag, informatie over uw levensstijl of voorkeuren zoals uw hobby’s en interesses. Outdoorchef verzamelt persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

• Informatie die u rechtstreeks aan Outdoorchef verstrekt;
• Automatisch verzamelde informatie als gevolg van het gebruik van de Outdoorchef website(s);
• Informatie uit andere bronnen;
• Online advertertenties.
Gebruik

Outdoorchef kan uw persoonsgegevensgebruiken om:

• Onze producten en uw ervaringen op de Outdoorchef-site(s) te verbeteren;
• Contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving;
• U te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd.

Delen van gegevens

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Outdoorchef. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

Het is praktisch niet mogelijk om de landen op te sommen waar uw persoonsgegevens wordt verwerkt en opgeslagen gezien deze landen regelmatig ook veranderen, met name door

operationele vereisten. Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Outdoorchef verkoopt geen persoonsgegevens, behalve aan een entiteit waar we ons bedrijf of een deel daarvan aan verkopen (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een merk), of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van (een deel van) ons bedrijf.

Overdracht persoonsgegevens

Het kan nodig zijn dat we uw persoonsgegevens overdragen naar servers buiten het land waar u woont of naar gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door de Outdoorchefwebsite te gebruiken of op andere wijze persoonsgegevens aan Outdoorchef te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij het bovenstaande doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen niet dezelfde juridische bescherming bieden aangaande persoonsgegevens zoals u gewend bent in Nederland. Terwijl uw persoonsgegevens zich in een ander land bevinden, kunnen deze worden geopend door rechtbanken, wetshandhaving instanties en nationale veiligheidsautoriteiten in dat land volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens ingeval van dergelijke toegangsaanvragen, beloven we dat iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt buiten uw land van herkomst maatregelen moet nemen om deze te beschermen en alleen het recht heeft om de informatie te verwerken overeenkomstig instructies van Outdoorchef.

Social Media

Indien u ervoor kiest de Outdoorchef website te delen via social media, zoals via Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle

bezoekers van u persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Outdoorchef en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Social media pagina’s

Outdoorchef kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Facebook en WhatsApp. Wanneer u met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt onze pagina “Liked”) kan het zijn dat Outdoorchef persoonlijke informatie ontvangt (zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en/of geslacht). Outdoorchef bewaart de ontvangen gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Beveiliging

Outdoorchef neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

Contact

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via https://www.outdoorchef.com/nl/top/contact/ of rechtstreeks per mail op mailadres info@outdoorchef.com.

Wijzigingen

Outdoorchef kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie hiervan op de Outdoorchef website(s) te plaatsen.

Andere Privacyverklaringen

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.

COOKIEBELEID

Outdoorchef maakt op deze website gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript. Hieronder vindt u meer informatie over het door Outdoorchef gehanteerde cookiebeleid.

Gegevensbeheer

Outdoorchef Benelux BV, Databankweg 26, NL-3821 AL Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen tijdens het gebruik van de Outdoorchef website.

Wat zijn de overige technieken?

JavaScript en zogenaamde “web beacons” zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze informatie in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgt Outdoorchef er onder andere voor dat:

• Outdoorchef het gebruik van de website kan meten en verbeteren;
• Advertenties en aanbevelingen kunnen worden getoond op basis van relevante interesses;
• Outdoorchef het door u gebruikte apparaat kan herkennen.
Cookies van derden

Via deze website kunnen ook cookies van derden worden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Op de website worden noodzakelijke cookies gebruikt voor bijvoorbeeld het gebruik van diverse modaliteiten van de website, zoals de mobiele website.

Analytische cookies

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Deze statistieken geven onder meer inzicht in hoe vaak de website worden bezocht en waar de website zou kunnen worden verbeterd. Op deze manier zorgt Outdoorchef er voor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

• Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
• Technische kenmerken zoals de browser van de bezoeker (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox), de resolutie van het computerscherm en welk type apparaat er wordt gebruikt;
• Vanaf welke pagina de Outdoorchef website wordt bezocht;
• Wanneer en hoe lang de website wordt bezocht;
• Het gebruik van functionaliteiten van de website;
• Welke pagina’s worden bezocht.
Analytische cookies worden onder meer gebruikt voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers van de website;
• Het meten van de tijdsduur per bezoek;

• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
Social media cookies van derden

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Door het aanklikken van een social media button wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee

verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Google Analytics

Outdoorchef maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA verstuurd en daar opgeslagen.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is voorzien van de code “anonymizeIP”. Deze code draagt zorg voor een geanonimiseerde registratie van IP-adressen -ook wel IP-masking genoemd- te garanderen. Door het activeren van de IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ondertekend hebben, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om reports over de website-activiteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt daarnaast het verzamelen van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op:

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

U kunt de vastlegging van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt dan een Opt-Out-Cookie geplaatst die toekomstige vastlegging van uw gegevens van het bezoek aan deze website verhindert.

Google AdWords

Deze website maakt tevens gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google. Daarnaast wordt in het kader van Google AdWords het programma Conversion Tracking gebruikt. Door Google AdWords wordt een cookie voor Conversion Tracking op de harde schijf van uw computer geplaatst, wanneer u op een door Google gekoppelde advertentie klikt. Deze cookies zijn niet langer dan 30 dagen actief en ze dienen voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt, kan zowel Google als Outdoorchef zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.

De met behulp van Conversion Cookies verkregen informatie dient voor het opstellen van statistieken voor klanten van AdWords, die gebruik maken van Conversion Tracking. Wij kunnen door deze statistieken het totaal aantal gebruikers zien dat op de door Google gekoppelde advertentie heeft geklikt en een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina heeft opgevraagd.

Meer informatie over het onderwerp gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in het kader van Google AdWords kunt u via de volgende link vinden:

http://www.google.nl/policies/technologies/ads/

Browserinstellingen Indien u niet wenst dat door websites cookies op uw computer worden opgeslagen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Cookies die al geplaatst zijn kunt u verwijderen. Houd er rekening mee dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Outdoorchef wijst er hierbij uitdrukkelijk op dat indien u geen gebruik maakt van cookies, Outdoorchef helaas niet kan garanderen dat de Outdoorchef website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat bepaalde pagina’s niet getoond kunnen worden.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Hier kunt u aangeven wat u precies wil wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kan u aangeven of u deze gegevens altijd wil wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kan ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kan u aangeven wat u precies wil wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:

Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kan u aangeven wat u precies wil wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Het privacybeleid van Outdoorchef

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals u hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid is nader uitgewerkt hoe Outdoorchef met uw gegevens omgaat.

Slotopmerkingen Outdoorchef kan dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie hiervan op de Outdoorchef website(s) te plaatsen